Đăng nhập
Đăng nhập
Khôi phục password
Đăng kí
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Trang chủ / Mục đích và phạm vi

1. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ; phát triển nhân lực.

2. Giới thiệu kết quả nghiên cứu, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Đại học Tiền Giang và các Viện, các Trường khác.

3. Giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu mới nhất ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng, bao gồm:
(a) Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ và Môi trường;
(b) Nông nghiệp, Thủy sản, Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học;
(c) Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Giáo dục;
(d) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật.
ISSN: 1859-4530
Số lượng người xem
Đang online: 0
Tống số: 602
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tuần này: 0
Tháng này: 6