Đăng nhập
Đăng nhập
Khôi phục password
Đăng kí
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Trang chủ / Chi tiết bài báo
XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
Thể loại: Văn Hóa , Giáo Dục ,
Thông tin: Số 7 (01/07/2019) Trang: 707-825
Số lượt xem: 4
Số lượt tải về: 2
Mô tả:
Ngày nhận: 02/01/2018

Ngày chấp nhận đăng: 05/06/2018

Tiêu đề:

XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Từ khóa:

Văn hóa, văn hóa đọc, xây dựng văn hóa đọc, sinh viên, đại học.

Tóm tắt

Ở trường đại học, việc nghiên cứu và xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động dạy - học. Bài viết đưa ra khái niệm cơ bản về văn hóa đọc, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc và tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên. Trên cơ sở đánh giá thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang hiện nay, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy văn hóa đọc của sinh viên trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1998). Nghị quyết số 03/NQ-TW, ngày 16 tháng 7 năm 1998, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.-Trường Đại học Tiền Giang (2012). Tài liệu Hội thảo khoa học Giải pháp xây dựng và phát triển Văn hóa đọc ở Trường Đại học Tiền Giang, Tiền Giang

Những bài báo liên quan
ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG VÀ CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ TAI TƯỢNG DA BEO (Astronotus ocellatus)
Thể loại: Công nghệ sinh học , Công nghệ thực phẩm ,
Thông tin: Số 7 (01/07/2019) Trang: 246-318
Số lượt xem: 321360
Số lượt tải về: 4
Tác giả: Lâm Quang Huy ,
ẢNH HƯỞNG PHƯƠNG PHÁP CHO ĂN LUÂN PHIÊN THỨC ĂN CÓ MỨC ĐẠM KHÁC NHAU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG GIỐNG (Oreochromis sp.)
Thể loại: Công nghệ thực phẩm ,
Thông tin: Số 7 (01/07/2019) Trang: 184-245
Số lượt xem: 321346
Số lượt tải về: 3
Tác giả: LÊ QUỐC PHONG ,
ISSN: 1859-4530
Số lượng người xem
Đang online: 0
Tống số: 602
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tuần này: 0
Tháng này: 6