Đăng nhập
Đăng nhập
Khôi phục password
Đăng kí
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Trang chủ / Chi tiết bài báo
Mô tả:
Ngày nhận: 02/01/2019

Ngày chấp nhận đăng: 15/03/2019

Tiêu đề:

ĐỐI SÁNH CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO MÔ HÌNH CDIO VỚI SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH HỌC

Từ khóa:

CDIO, chuẩn đầu ra, đối sánh, mục tiêu đào tạo.

Tóm tắt

Nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, mô hình CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) được Trường Đại học Tiền Giang chọn làm mô hình thí điểm xây dựng và phát triển chương trình đào tạo. Đây là mô hình lấy chuẩn đầu ra làm cơ sở để thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo. Bài báo dựa vào phân tích, đối sánh chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin, do Khoa Công nghệ thông tin xây dựng theo mô hình CDIO, với : (1) Sứ mạng của nhà trường, xác định được khả năng đáp ứng của mô hình CDIO với những định hướng đào tạo của nhà trường, (2) mục tiêu đào tạo ngành học đã thực hiện, chỉ ra những tương thích với chuẩn đầu ra làm cơ sở điều chỉnh chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập.

Tài liệu tham khảo:

Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Hội Nghĩa (2014). Hướng dẫn thiết kế chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tr. 54 - 56 -Edward F. Crawley và ctv. (2011). The CDIO Syllabus v2.0 An Updated Statement of Goals for Engineering Education. http://www.cdio.org, truy cập ngày 10/10/2017.

Những bài báo liên quan
ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG VÀ CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ TAI TƯỢNG DA BEO (Astronotus ocellatus)
Thể loại: Công nghệ sinh học , Công nghệ thực phẩm ,
Thông tin: Số 7 (01/07/2019) Trang: 246-318
Số lượt xem: 321360
Số lượt tải về: 4
Tác giả: Lâm Quang Huy ,
ẢNH HƯỞNG PHƯƠNG PHÁP CHO ĂN LUÂN PHIÊN THỨC ĂN CÓ MỨC ĐẠM KHÁC NHAU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG GIỐNG (Oreochromis sp.)
Thể loại: Công nghệ thực phẩm ,
Thông tin: Số 7 (01/07/2019) Trang: 184-245
Số lượt xem: 321346
Số lượt tải về: 3
Tác giả: LÊ QUỐC PHONG ,
ISSN: 1859-4530
Số lượng người xem
Đang online: 0
Tống số: 602
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tuần này: 0
Tháng này: 6