Đăng nhập
Đăng nhập
Khôi phục password
Đăng kí
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Trang chủ / Chi tiết bài báo
BẢN CHẤT XÃ HỘI CỦA Ý THỨC THẨM MỸ TRONG MỸ HỌC MÁC-XÍT
Thể loại: Lý Luận Chính Trị ,
Thông tin: Số 7 (01/07/2019) Trang: 953-1069
Số lượt xem: 28
Số lượt tải về: 17
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu ,
Mô tả:
Ngày nhận: 03/07/2018

Ngày chấp nhận đăng: 11/11/2018

Tiêu đề:

BẢN CHẤT XÃ HỘI CỦA Ý THỨC THẨM MỸ TRONG MỸ HỌC MÁC-XÍT

Từ khóa:

Bản chất xã hội, nghệ thuật, ý thức thẩm mỹ.

Tóm tắt

Bài viết này nghiên cứu một cách hệ thống bản chất xã hội của ý thức thẩm mỹ theo quan điểm của mỹ học mác-xít. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chỉ ra và luận chứng cho vai trò quyết định của những điều kiện sinh hoạt vật chất, cũng như các đặc điểm về giai cấp và dân tộc đối với sự hình thành, phát triển của ý thức thẩm mỹ. Mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, con người đã chọn lựa cho mình những đối tượng khác nhau để đồng hóa về mặt thẩm mỹ. Sự chọn lựa này phụ thuộc vào trình độ phát triển của các yếu tố tồn tại xã hội đương thời. Đồng thời, lập trường giai cấp cũng đóng vai trò hết sức quan trọng định hướng cho chủ thể nhận thức và theo đuổi những giá trị thẩm mỹ nhất định trong hoạt động sống. Ngoài ra, ý thức thẩm mỹ còn có tính độc lập tương đối, làm cho sự vận động và phát triển của nó trở nên phức tạp và phong phú. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, quá trình giáo dục ý thức thẩm mỹ cho công chúng nói chung không thể tách rời với việc hiểu rõ bản chất xã hội của loại hình thái ý thức này, mà còn phải xem đây là cơ sở khoa học để đề ra những phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện công tác giáo dục thẩm mỹ đạt hiệu quả.

Tài liệu tham khảo:

A.Lukin - V.C.Xcacherơsicôp (1984). Nguyên lý Mỹ học Mác - Lênin. NXB Sách giáo khoa Mác - Lênin, Hà Nội: tr.237-303.-Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008). Giáo trình Triết học Mác - Lênin. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội: tr. 378.

Những bài báo liên quan
ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG VÀ CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ TAI TƯỢNG DA BEO (Astronotus ocellatus)
Thể loại: Công nghệ sinh học , Công nghệ thực phẩm ,
Thông tin: Số 7 (01/07/2019) Trang: 246-318
Số lượt xem: 321360
Số lượt tải về: 4
Tác giả: Lâm Quang Huy ,
ẢNH HƯỞNG PHƯƠNG PHÁP CHO ĂN LUÂN PHIÊN THỨC ĂN CÓ MỨC ĐẠM KHÁC NHAU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG GIỐNG (Oreochromis sp.)
Thể loại: Công nghệ thực phẩm ,
Thông tin: Số 7 (01/07/2019) Trang: 184-245
Số lượt xem: 321346
Số lượt tải về: 3
Tác giả: LÊ QUỐC PHONG ,
ISSN: 1859-4530
Số lượng người xem
Đang online: 0
Tống số: 602
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tuần này: 0
Tháng này: 6