Đăng nhập
Đăng nhập
Khôi phục password
Đăng kí
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Trang chủ / Định dạng tạp chí

Một bài báo khoa học cần đảm bảo bố cục IMRAD (viết tắt lần lượt của: Introduction, Methods, Results, And, Discussion) và kết luận.

Phần giới thiệu sẽ trình bày vấn đề nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nêu đầy đủ các thông tin cập nhật liên quan tới vấn đề nghiên cứu, mục đích của nghiên cứu.

Cần nêu rõ vật liệu và phương pháp nghiên cứu, có thể trích dẫn nguồn để đảm bảo phương pháp đáng tin cậy. Nếu có cải tiến thì trình bày rõ cải tiến như thế nào? Đối với các phương pháp mới cần trình bày cụ thể để khi cần thiết, người khác có thể tiến hành kiểm chứng lại được. Đối với lĩnh vực khoa học xã hội, có thể liệt kê những phương pháp và những nghiên cứu tương tự đã được công bố.

1. Định dạng chung (Formatting)

Bài viết phải được soạn thảo trên file Ms-Word, dùng font Times New Roman, khổ giấy (paper size): 19cm x 26,5cm. Lề trên, lề dưới, lề phải (margin) 2cm và lề trái 2,5cm. Cách đoạn (spacing): trước (before): 0pt và sau (after): 3pt. Cách dòng (line spacing): single. Tab mặc định (default tabs stop): 0,5cm. Dấu ngăn cách thập phân là dấu phẩy “;”.

Các đề mục được đánh số tự động được thiết lập trong template này bằng Word Style (Hình 1).

Tác giả không lạm dụng việc viết tắt trong bài báo, nếu cần viết tắt những từ ngữ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì chỉ nên viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.

Tên khoa học phải được viết đầy đủ trong lần viết đầu tiên trong bài viết, lần tiếp theo có thể viết tắt nhưng phải in nghiêng. Số thập phân phải dùng dấu phẩy và số từ hàng ngàn trở lên thì dùng dấu chấm. Bài gửi đăng trên tạp chí không nên dài quá 10 trang (kể cả bảng biểu, đồ thị và tài liệu tham khảo).

2. Hệ thống đơn vị (Units)

Đơn vị các đại lượng sử dụng trong bài báo phải tuân theo hệ thống lường quốc tế SI (Systeme international). Đó là các đơn vị cơ bản: độ dài là mét (m); khối lượng là kilôgam (kg); lượng chất là mol (mol); nồng độ là g/l, mg/l, mEq/l, mol/l; thời gian là giây (s); nhiệt độ là kelvin (K) hoặc là độ Celsius (oC); góc là rađian (rad); cường độ dòng điện là ampe (A); hiệu điện thế là vôn (V); lực là niutơn (N); công suất là oát (W); công là jun (J); tần số là héc (Hz); áp suất là pascal (Pa); v.v.

Một số lỗi cần tránh như: không trộn lẫn ký hiệu và tên của đơn vị (ví dụ đơn vị vận tốc có thể viết “km/h” hoặc “kilômét trên giờ”, tránh viết là “km trên giờ”); nên sử dụng thêm số không trước dấu thập phân (ví dụ “0,25 cm” thay vì “,25 cm”); sử dụng “cm3” thay vì “cc”…

3. Công thức toán học (Mathematical equations)

Đối với các công thức đơn giản, viết công thức trên dòng thường và sử dụng gạch chéo (/) cho các phân số nhỏ (chẳng hạn, X/Y). Đối với các công thức phức tạp hơn, sử dụng mẫu công thức trong công cụ Equations của phần mềm Microsoft Words hoặc soạn thảo bằng phần mềm Mathtype. Công thức được canh giữa cột và được đánh số bên phải cột theo thứ tự xuất hiện của chúng trong bài báo (nếu được sử dụng để tham tham khảo hoặc trích dẫn trong bài).

Ví dụ, công thức (1) được sử dụng để tính hai nghiệm phân biệt của phương trình bậc hai.

(1)
4. Chú thích cuối trang (Footnotes)

Tác giả không được sử dụng tính năng footnotes trong nội dung của bài báo. Ngoại trử, sử dụng để ghi địa chỉ email liên hệ của tác giả chính như mẫu.

5. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo (References)

Tài liệu tham khảo gồm những sách, ấn phẩm, tạp chí đã đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng về ý tưởng vào báo cáo và cần phải được trích dẫn ở những phần phù hợp trong báo cáo.

Trích dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,… của bản gốc vào bài viết.

Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác từng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn. “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”. Nếu trích dẫn cả một đoạn văn hay một phần của tài liệu phải có sự đồng ý của tác giả.

Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.

Tài liệu được trích dẫn trong đề tài phải có trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại tài liệu được liệt kê trong danh mục tham khảo phải có trích dẫn trong đề tài.

Liệt kê tất cả các tài liệu (kể cả hình ảnh) đã được trích dẫn trong bài báo theo thứ tự xuất hiện và mỗi lần trích dẫn trong bài viết phải ghi số thứ tự trích dẫn của tài liệu, ví dụ: [1] nếu đây là tài liệu tham khảo được trích dẫn đầu tiên. Nếu tài liệu tham khảo được trích dẫn nhiều lần, thì lần sau vẫn ghi đúng số thứ tự của lần xuất hiện đầu tiên của tài liệu này. Nếu trích dẫn nhiều tài liệu cùng mộ vị trí thì có dấu phẩy ngăn cách giữa các tài liệu, ví dụ: [1], [3].

Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo trình tự sử dụng (trích dẫn) trong bài viết không phân biệt tiếng Việt, Anh, Pháp...Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số (đã được xác định trong danh mục tài liệu tham khảo), không theo tên tác giả và năm. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Những tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài ít người Việt biết thì có thể ghi thêm phần tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu. Cách ghi các tài liệu trích dẫn sẽ tùy thuộc vào loại tài liệu đó.

ISSN: 1859-4530
Số lượng người xem
Đang online: 0
Tống số: 602
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tuần này: 0
Tháng này: 6