Đăng nhập
Đăng nhập
Khôi phục password
Đăng kí
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Trang chủ / Qui định phản biện
1. Quy trình bình duyệt gồm 4 bước:
a) Tạp chí nhận bản thảo bài báo
Khi nhận được bài viết của tác giả, Thư ký Tạp chí sẽ gửi thư phản hồi cho tác giả bài viết bằng email để xác nhận rằng Tạp chí đã nhận được bài báo.
b) Xét duyệt sơ bộ
Hội đồng biên tập tiến hành xem xét và sơ duyệt các yêu cầu nội dung và hình thức bài báo. Những bài báo có nội dung không phù hợp hoặc không đúng quy cách của một bài báo khoa học theo quy định của Tạp chí sẽ bị từ chối và được tòa soạn thông báo cho tác giả trong vòng từ 01 dến 02 tuần
c) Gửi bình duyệt
Thư ký Tạp chí sẽ gửi bản thảo bài báo đến chuyên gia bình duyệt. Bài báo sẽ được bình duyệt bởi 02 hoặc 03 chuyên gia có cùng lĩnh vực chuyên môn trong và ngoài Trường. Thời gian bình duyệt kéo dài từ 03 đến 04 tuần.
d) Quyết định và duyệt đăng

Chuyên gia bình duyệt gửi phiếu nhận xét cho Thư ký tòa soạn. Khi nhận được ý kiến của các chuyên gia bình duyệt, Hội đồng biên tập thẩm định trình Tổng biên tập xét duyệt và gửi thông báo kết quả đến tác giả bài báo.

2. Thông báo kết quả thể hiện 4 mức độ sau:
a) Chấp nhận đăng (không chỉnh sửa);
b) Chấp nhận đăng (có chỉnh sửa);
c) Gửi lại bản thảo bài báo sau khi đã chỉnh sửa các sai sót lớn;

d) Không chấp nhận đăng.

3. Đối với trường hợp các bài báo được đánh giá mức tốt (không cần chỉnh sửa), Thư ký Tạp chí sẽ đưa vào danh mục chọn đăng, gửi tác giả hiệu đính lần cuối và xác nhận bản thảo trước khi in.

4. Đối với trường hợp các bài báo được đánh giá mức khá hoặc trung bình (có chỉnh sửa), tác giả bài báo được gửi yêu cầu chỉnh sửa theo các góp ý của các chuyên gia phản biện và gửi lại Tạp chí trong vòng từ 02 đến 04 tuần từ khi nhận được kết quả bình duyệt.

5. Đối với bài viết được đánh giá mức kém (không chấp nhận đăng), tác giả bài báo được thông báo là bài báo không đáp ứng các quy định về nội dung và hình thức của Tạp chí.

6. Hội đồng biên tập sẽ không gởi lại bài báo cho tác giả trong trường hợp bài báo không được đăng.

ISSN: 1859-4530
Số lượng người xem
Đang online: 0
Tống số: 602
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tuần này: 0
Tháng này: 6