Đăng nhập
Đăng nhập
Khôi phục password
Đăng kí
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Trang chủ / Thể lệ xuất bản

1. Tác giả chịu trách nhiệm trước Tạp chí về nội dung bài báo và tính hợp pháp về bản quyền của bài báo. Trước khi xuất bản, tác giả phải điền và ký vào mẫu cam đoan về nội dung bài báo và tính hợp pháp về bản quyền của bài báo.

2. Tuân thủ quy định về thể lệ bài báo trên Tạp chí.

3. Không gửi bản thảo bài báo khoa học đến các Tạp chí khác cho đến khi có Thông báo kết quả của Tạp chí.

4. Tác giả được quyền rút lại bản thảo bài báo hoặc bổ sung, điều chỉnh thông tin trong bản thảo trong vòng từ 01 đến 01 tuần làm việc sau khi tòa soạn nhận được bản thảo. Trường hợp khác, tác giả phải yêu cầu quyền rút lại bản thảo bài báo hoặc bổ sung, điều chỉnh thông tin bằng văn bản và có sự chấp thuận của Lãnh đạo Tạp chí.

5. Tác giả có trách nhiệm rà soát, chỉnh sửa nội dung, hình thức bài báo theo góp ý của chuyên gia bình duyệt trước khi in trong Tạp chí.

6. Nghiêm cấm hành vi vi phạm quy định về đạo văn, sao chép, sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác bất hợp pháp. Trong quá trình xử lý bài báo hoặc bình duyệt, nếu bài báo bị phát hiện có tỷ lệ trùng lắp với các bài báo khác trên 40% (bốn mươi phần trăm) thì bài báo sẽ bị loại bỏ.

7. Tác giả phải chỉ dẫn rõ ràng các nguồn tài liệu mà tác giả đã sử dụng nhằm phục vụ cho bài báo của mình và phải đảm bảo tính chính xác của các trích dẫn trong bài viết.

8. Tạp chí bảo lưu quyền không đăng tải, đình chỉ việc phát hành đối với bài báo không phải do chính tác giả viết trong trường hợp xảy ra tranh chấp quyền tác giả bài báo.

9. Tác giả bài báo được nhận tiền nhuận bút khi bài báo được chọn đăng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và nhận một quyển in Tạp chí có bài đăng của tác giả.

ISSN: 1859-4530
Số lượng người xem
Đang online: 0
Tống số: 602
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tuần này: 0
Tháng này: 6